February 27, 2024

Arhiiv

2023

Turvalisusest ühtekuuluvuseni: lõimumise väljakutsed kriiside ajal

Konverentsi programm ja esinejate tutvustused kolmes keeles

PDF

Pildigalerii

Tervitussõnad. Eda Silberg (Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler)

Tervitussõnad. Dmitri Moskovtsev (Integratsiooni Sihtasutuse Juhataja)


Tanya Escudero
“Suhtluse parandamine sisserändajatega kriisivalmiduse tõstmiseks: COVID-19 õppetunnid”


Märt Masso
“Ukraina sõjapõgenike pikaajaline mõju Eestis”


Esimene arutelu: Sundrändega seotud probleemid: sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid

Sona Kalantaryan
„Põgenikekriisi probleemid ELis: sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid“

Hanna Hellgren
„Rootsi keele oskus – keeleoskuse roll integratsiooni tugiprojektis“

Kemal Nedžibović
„Bosnialaste integratsioon – teel edasi“

Marian Benbow Pfisterer
„Vajadused, kavatsused ja ümberasustatud elanikkonna integratsiooni väljakutsed“

Paneelarutelu


Teine arutelu: Sõjapõgenike integreerimine: teaduslik lähenemine vs. praktika

Gina Balsiger
„Ukraina sõjapõgenike sotsiaalne integratsioon Šveitsis 2022. aasta märtsist: struktuursed probleemid, kasutamata võimalused ja lahendusteed“

Sara Cook
„Psühhosotsiaalne integratsioon: traumateadlik vaade sõjapõgenike integratsioonile“

Jan Kovář
„Põgenike integratsioon Kesk-Euroopas: milline on sisserändajaid ja põgenikke käsitlevate mõttevahetuste mõju?“

Paneelarutelu


Kolmas arutelu: Parimad integratsioonitavad Euroopa Liidus ja väljaspool seda

Vello Pettai
„Püsiv usk: probleemid poliitilise stressi ajastul“

Ercan Küçükarslan
„Projekt ENABLE – ühendades parimaid integratsioonimeetodeid Euroopa Liidus ja väljaspool seda“

Alexander Wolffhardt
„Head tavad: kvaliteedikriteeriumid ja kohandatavus“

Karolis Žibas
„Pagulaste tõhus kaasamine: kohalikul tasandil osaluse suurendamine“

Paneelarutelu


Neljas arutelu: Sotsiaalne ühtekuuluvus ja riigi julgeolek: kust jookseb piir?

Raivo Vetik
„Kes on sõja ajal ‘meie inimesed’?“

Olga Gulina
„Väljaränne Venemaalt pärast 24. veebruari 2022“

Maurice Crul
„Uus vähemus. Rändetaustata inimesed ülimitmekesises linnas“

Paneelarutelu


Poliitiline väitlus

Väitlus Eesti poliitikute vahel


2022

Kokku või lahku: kesktee otsingul

Konverentsi programm ja esinejate tutvustused kolmes keeles

PDF

Pildigalerii

Konverentsi avamine

Tervitussõnad (Piret Hartman, Kultuuriminister)

Tervitussõnad (Dmitri Moskovtsev, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja)


Suursaadik Kairat Abdrakhmanov
“OSCE rahvusvähemuste ülemvoliniku Ljubljana suunised mitmekesiste ühiskondade integreerimise kohta: praktiline viide integratsioonipoliitika jaoks”


Paneel segregatsiooni teemal

Ettekanded ja paneelarutelu segregatsiooni teemal


Judit Kende
„Vähene ksenofoobia vaatamata sisserändajate suurele osakaalule? Üleskutse kaasava integratsioonipoliitika kehtestamiseks“

Patrick Kotzur
„Rühmadevaheline kontakt pagulastega kujundab kuritegevuse ees tuntavat sotsiaalset hirmu“

James Laurence
„Koos ja lahus: eelarvamuste ja sotsiaalse ühtekuuluvuse dünaamika etnilise mitmekesisuse ja elukohapõhise segregatsiooni ristumiskohas“

Karin Torpan
“Hiljuti saabunud sisserändajate elukoha liikuvus: millised on madala sissetulekuga linnaosadest ja üürisektorist väljumise strateegiad?”


Paneel „Segregatsioon hariduses“

Ettekanded ja paneelarutelu teemal „Segregatsioon hariduses“


Hanno Kruse
„Etniline eraldatus keskkoolides – miks see on nii püsiv ja mida me saame selle vastu ette võtta?”

Venla Bernelius
„Elada koos, kuid õppida lahus? Erineva sotsiaalse taustaga naabruskonnad, segregatsioon koolides ja elukohavahetused Soome linnades“

Laura Kirss
„Segregatsioon hariduses ja õppetunnid, mida pidada silmas Ukraina õpilaste hariduskorralduses”

Natalja Mjalitsina
“Räägu (Ukraina laste) kooli kogemus – räägime väärtustest”


Ene Hioni Fondi aastastipendiumi üleandmine


Artemisia Nikolaidou
„Uurimistöö kolmandate riikide kodanikele suunatud vastuvõtmise ja lõimimise teenuste kohta ELis – projekt „WELCOME“


Paneel diasporaa teemal

Ettekanded ja paneelarutelu diasporaa teemal


Richard Gale
„Paindumatu järjepidevus: Ühendkuningriigi etnilis-usuline segregatsioon ja ruumiline transformatsioon kriitilise rassiteooria vaatenurgast“

Keit Spiegel
„Eestlased välismaal on Eesti ühiskonna osa“

Andrii Rybas
„Välismaalase töö Eestis. Teooria ja isiklik kogemus“


Neljas paneel

Ettekanded ja paneelarutelu


Gemma Catney
„Integreeritud leibkonnad, integreeritud naabruskonnad? Inglismaal muutuvad erinevate etniliste päritoludega leibkonnad ja naabruskonnad“

Kati Kadarik
„Igapäevased liikuvusmustrid: Ebavõrdsuste ja segregatsiooni vähendamine või taastekitamine?“

Anto Aasa
„Igapäevaste liikumis- ja paiknemismustrite erinevused Kalamaja ja Priisle elanike näitel“


Poliitiline väitlus

Väitlus Eesti poliitikute vahel


2021

30 aastat lõimumist: kordaminekud, kasutamata võimalused ja väljakutsed

Pildigalerii

Konverentsi programm ja esinejate tutvustused kolmes keeles

PDF

Konverentsi avamine


Paneel „Integratsiooni uurimise teoreetilised käsitlused”

Raivo Vetik
„Integratsiooni mõiste relatsionistlik dialoogiline kontseptualiseerimine”

Lea M. Klarenbeek
„Integratsiooni kontseptualiseerimine – relatsiooniline lähenemine”

Adrian Favell
„Integratsioon, kolonialism ja modernistliku arengu paradigma”

Arutelu „Integratsiooni uurimise teoreetilised käsitlused”


Paneelarutelu „20 aastat uurimist. Lõimumise monitoring“


Noorte arutelu lõimumise teemal


Paneel „Integratsiooniprotsessid Euroopa riikides“

Birgit Glorius
„Lõimi meid kõigepealt!“ – integratsiooni ja mitmekülgsuse arendamine taasühinenud Saksamaal

Pasi Saukkonen
„Mitmest üheks – Soome sisserändajate lõimimine”

Giedrė Blažytė
„Migratsioon Leedus: rändemarsruutide muutumine ja reaktsioon neile kolme aastakümne jooksul alates 1991. aastast“

Inese Šūpule
„Integratsiooniprotsessid Lätis alates 1991. aastast – uuringupõhine analüüs”

Arutelu „Integratsiooniprotsessid Euroopa riikides“


Paneel „Lõimumise väljakutsed“

Paneeli sissejuhatus


Gianni D’Amato
„Diskrimineerimine – kaasava ühiskonna tõeline proovikivi. Mitmekultuurilise Šveitsi vaatenurk“

Siiri Silm
“Etnilised erinevused inimeste tegevusruumis mobiilpositsioneerimise andmetel”

Svetlana Ridala
„Keele oskused ja tööturu väljundid”

Justyna Frelak
„Praktikakogukonnad uue integratsiooniagenda vedurina”

Väitlus Eesti poliitikute vahel


2020

Rahvusvaheline lõimumisalane konverents
“Kommunikatsioon mitmekesises ühiskonnas: üksteise mõistmine vaatamata erinevustele”

Konverentsi programm ja esinejate tutvustused kolmes keeles

PDF

Welcome and opening remarks (Tõnis Lukas & Irene Käosaar)


Panel 1: Media Use, Communicative Practices, Public Discourse, and Their Influence on Integration

Külliki Seppel
“How Many Media Spaces Are We Living in? Changes in the Media Use and Information Fields of Estonian Residents Based on 20 Years of Data from Integration Monitoring”

Gema Rubio Carbonero
“Promoting Integration through Public Discourse“

Triin Vihalemm
“How Transnational Media Use Interacts with Local Integration?”

Kaarina Nikunen
“Media and Solidarity in Times of Crises”

Follow-up discussion:
“Media Use, Communicative Practices, Public Discourse, and Their Influence on Integration”


Panel 2: Adaptation of Newcomers and Building Trust

Marko Uibu
“Opportunities for Supporting the Social Contact and Sense of Community of New Arrivals in Estonia”

Nina Grønlykke Mollerup
“Navigating Trust – On Reconfiguring the Danish-Swedish Border Through Migrants’ Digital Practices”

Sarah Glännefors
“Language, Communication and Integration at the Workplace”

Follow-up discussion:
“Adaptation of Newcomers and Building Trust”


Panel 3: Communicating with Various Groups in Society in Times of Crisis

Marianna Makarova & Jevgenia Värä
“Russian-Language Communication During the Coronavirus Crisis: Lessons to Be Learnt and Where to Go from Here”

Ilmar Raag
“Importance of News from Proximity”

William Allen
“Communicating During COVID-19: What We Know So Far, and How It Matters”

Follow-up discussion:
“Communicating with Various Groups in Society in Times of Crisis”


Panel 4: Universities as an Example of Communication between People of Different Nationalities

Sasha Hlozek
“Effectively Communicating with a Diverse Audience in International Higher Education”

Martina Provázková
“Managing Communication During a Crisis”

Rein Olesk
“Challenges of the New Era: Keeping the International Network of Tallinn University Informed”

Follow-up discussion:
“Universities as an Example of Communication between People of Different Nationalities”

Panel 5: Political debate between Estonian political parties

Workshops

NGO Mondo
“Should we try to change people’s attitudes towards migration, and if so, how?” (in Estonian)


GameClub
“Educational communication games as the primary method of developing integration-facilitating skills” (in Estonian)


Estonian Youth Council
“Communication and target audience – how to create a clear message that people understand?” (in Estonian)

2019

Rahvusvaheline lõimumisalane konverents
“Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

Konverentsi programm ja esinejate tutvustused kolmes keeles

PDF

Welcome and opening remarks


Professor Robert Phillipson
Keynote speech “English, panacea or pandemic”


Panel 1: Prevalence of English as a challenge to multilingualism

Antonella Sorace
The Challenge of maintaining multilingualism in a globalized world

Sanita Lazdiņa
Language as a Value: from Languaging to Translanguaging in a Multilingual Society

Mirjam Laurisaar
Multilingualism in international company, case of Pipedrive

Follow-up discussion:
Prevalence of English as a challenge to multilingualism


Panel 2: Multilingualism, identity and integration

Nayr Correia Ibrahim
Multilingual-identity turn: developing a multilingual set within a language rights perspective

Sari Pöyhönen
Official bilingualism, monolingual integration training and multilingual lives – challenges for integration policies

Elin Thordardottir
Multilingual adolescents in two distinct language environments: Effects of exposure, utility, language policy, identity and attitudes

Follow-up discussion:
Multilingualism, identity and integration


Panel 3: Multilingualism in education – policy, threats and opportunities

Theo Marinis
Language development in multilingual children and challenges as well as opportunities for educational systems

Kerttu Rozenvalde
Multilingual language use and ideology of One Language at a Time: Insights into language issues in higher education

Follow-up discussion:
Multilingualism in education – policy, threats and opportunitiesVáclav Velčovský

Keynote speech “The Czech Republic – Towards New Challenges in Language Education”


Panel 4: Integration through multilingual education

Erika Hoff
The nature of dual language skills children at the time of school among children from minority language homes

Monika S. Schmid
Language attrition and professional re-immersion

Claudia Maria Riehl
Why multilingual education makes a difference: Educational programs and their contribution to integration

Follow-up discussion:
Integration through multilingual education

Panel 5: Political debate between Estonian political parties

Workshops

Monika S. Schmid
First language attrition and professional re-immersion (in English)


Ministry of the Interior
What is on Your mind, Family migration? (in English)


“Transvaal”
Kristina Norman’s video and discussion (in Estonian/Russian)


Ministry of Culture
“Integrating Estonia 2030” (in Estonian, simultaneous translation to English)

2018

Rahvusvaheline lõimumisalane konverents
“Minu kodu, meie kodu: mis meid ühendab mitmekultuurilises ühiskonnas”

Mr Indrek Saar
Welcome and opening remarks

Irene Käosaar
Welcome and opening remarks

Piret Hartman
Welcome and opening remarks


Professor Dr. David Laitin
Keynote speech “Multidimensional Measure of Immigrant Integration”


Panel 1: Culture, values and common national identity – What makes a country a home for everyone?

Prof. Dr. Keith Banting
A Home for Everyone? – Multiculturalism and Integration in Contemporary Democracies

Dr. Daria Bahtina
Self and Other: Perception and construction of social boundaries

Prof. Dr. Marek Tamm
What unites us in Estonia? Or, how to build a multi- and transcultural society in Estonia?

Follow-up discussion:
Culture, values and common national identity – What makes a country a home for everyone?


Panel 2: Baltic 100 – the possibilities of multicultural and multilingual education system

Piret Kärtner
Baltic 100 – the possibilities of multicultural and multilingual education system

Veiko Spolitis
Latvian language policy and reforms on a threshold of a Centenary

Vilma Bačkiūtė
Lithuania – Population and Education

Matthias Colloseus
The Possibilities of Multicultural and Multilingual Education System

Follow-up discussion:
Baltic 100 – the possibilities of multicultural and multilingual education system


Panel 3: Diversity and inclusion at the labour market – what does it give and how to reach it?

Yves Breem
Labour market integration of immigrants and their children in Estonia and other EU countries

Prof. Dr. Tiit Tammaru
What leads to perfect segregation?

Eva K. Ponomarjov
Preparing future leaders

Follow-up discussion:
Diversity and inclusion at the labour market – what does it give and how to reach it?Welcome remarks of the Prime Minister of Estonia Jüri Ratas


Panel 4: What helps to create an inclusive civil society?

Ronni Abergel
Human Library – Unjudge someone

Petr Potchinchtchikov
What helps to create an inclusive civil society?

Triin Ulla
Program “Youth meetings”

Follow-up discussion:
What helps to create an inclusive civil society?


Panel 5: “The influence of media on integration and how to cope with it?”

Debate of representatives of different political parties in Estonia; Jevgeni Ossinovski (Social Democratic Party), Mihhail Kõlvart (Estonian Centre Party), Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa), Laine Randjärv (Estonian Reform Party), Neeme Kuningas (Estonian Free Party), Züleyxa Izmailova (Estonian Greens), Helen Lemming (Biodiversity Party), Kristina Kallas (Estonia 200)

Panel 6: Common information space – what role it plays for state, community, an individual?

Olga Proskurova
Where to Create Together: In Search of Shared Spaces for Innovative Media Production

Olesja Lagašina
How to create a credible common information space?

Didzis Melbiksis
Including refugees in the common information space

Follow-up discussion:
Common information space – what role it plays for state, community, an individual?


Workshops

Dr. Daria Bahtina
Hands-on & minds-on workshop on deconstructing self and other


Ronni Abergel
Human Library – Challenging stereotypes to understand diversity


Tereza Freidingerova Ph.D.
The empowerment of youth: a tool to improve the relationship between majority and minority and strengthen the cohesion of the society


Victoria Preston, Igor Merheim-Eyre Ph.D.
Bridging the Narrative Gap Through Culture and Commerce

“Implementation of Integration Strategies: Lessons Learned, Challenges and Solutions” representatives from Moldova, Georgia, Kyrgystan, Estonia, OSCE

2017

Mr Inrdek Saar, Mr Matthias Oel, Irene Käosaar, Piret Hartman
Welcome and opening remarks

Panel 1: Media as a platform for securing shared identity and values in context of cultural, ethnic and religious diversity

Rob Berkeley MBE
Bursting your Bubble – New Media, New Integration

Laurentiu Ciobanica
Media and Migration – Friends or Foes?

Follow-up discussion:
Media as a platform for securing shared identity and values in context of cultural, ethnic and religious diversity

Panel 2: Multicultural and multilingual education supporting integration and cohesion – what defines the thin line between success and failure

Dr. Peeter Mehisto
Teaching culture and inter-cultural competence

Mika Launikari
Multicultural guidance and counselling seen through the lenses of identification, diversity and career capital

Prof. Martin Ehala
Inclusion, cohesion, and academic achievement

Follow-up discussion:
Multicultural and multilingual education supporting integration and cohesion – what defines the thin line between success and failure

Panel 3: Popular culture as an instrument of shared identity-building – finding the balance between retaining cultural identity and supporting diversity

Dr. Marco Martiniello
The slow emergence of a post-racial generation and cultural policies

Silje Eikemo Sande
Culture and inclusion in the Nordic countries

Prof. Pasi Saukkonen
Culture, cultural policy and cultural diversity

Paavo Piik
Bringing people together while hating integration

Follow-up discussion:
Popular culture as an instrument of shared identity-building – finding the balance between retaining cultural identity and supporting diversity

Panel 4: Integrating Estonia: “Still so much to do, places to visit, people to integrate”

Debate of representatives of major political parties in Estonia: Jevgeni Ossinovski (Social Democratic Party), Mihhail Kõlvart (Center Party), Yoko Alender (Estonian Reform Party), Viktoria Ladõnskaja (Pro Patria and Res Publica Union) and Martin Helme (Conservative People’s Party of Estonia).

Panel 5: Civil society as a bridge between policy and practice for advancing social cohesion in ethnically diverse communities

Prof. Zsuzsa Csergő
The Role of Intermediary Institutions in Minority Integration

Bob Deen
Striking the balance: HCNM experience with promoting integration of diverse societies

Omar Khan
The role of civil society in integration

Ms. Maris Jõgeva
Potential of civil society networks in building social cohesion

Follow-up discussion:
Civil society as a bridge between policy and practice for advancing social cohesion in ethnically diverse communities

Workshops

Dr. Milton Bennett
Comparison of acculturation outcomes among Russian minority and native majority in Estonia and Norway


Dr. Peeter Mehisto
Practical pedagogical methodologies supporting bilingual education

Dr. Mads Nygaard
How to make a network in your local community bringing people together!


Dr. Agnese Hermane, Dr. Egge Kulbok-Lattik, Marianna Makarova
Cultural and sports mega events – what is their role for identity-building and cultural inclusion?


Omar Khan
Assets Equality and Ethnicity: Building Towards Financial Inclusion


Didzis Melbiksis
Partial truths, the whole truth: reporting on refugee issues in radicalized environment


Nadezhda Lebedeva and Tatjana Ryabichenko
Intercultural relations in Latvia and Azerbaijan


Tatiana Ryabichenko, Ekaterina Bushina
Acculturation of Russian. Ethnic Minority in Lithuania


Dr. Agnese Hermane
Who and why participates in Song and Dance Celebration


Dr. Egge Kulbok-Lattik
Public space, culture and integration


Marianna Makarova
Identity and intergroup positioning around nation wide cultural events


Dr. Marko Lehti
Struggle over History Resilience as Tolerance towards One’s Own Past


Dr. Marko Lehti, Merit Rickberg, Dr. Timur Guzairov
A new story about “Us” versus “Them”

2016

Panel 1: Radicalization – inevitability or call for action?

Given the changing context of the refugee crisis, increased economic instability, and rise of right-wing discourse; what are the key challenges for ensuring cohesion in increasingly diverse societies? How does increasing migration influence relations between existing cultural and ethnic groups? What are the main drivers of radicalization and how can we as individuals or as part of the society as a whole, prevent politics of fear and polarization from weakening our societies? What are the lessons learned of effective prevention and combating of radicalization?

Prof. Shamit Saggar
Sympathy for terrorism: inspecting the evidence

Prof. Ringo Ringvee
Immigration, Radicalization, Security

Ms. Linda Noor
The Fear Factor

Follow-up discussion:
Radicalization – inevitability or call for action?

Panel 2: Culture, religion, history, language – what determines whether these factors divide or enrich societies?

How to reach or maintain unity in the context of historically, culturally, religiously and linguistically diverse societies. What is the role of national identity and identities of minority groups? How should the state interact with people who are seeking for autonomous identity, and with marginalised groups? Research insights on acculturation of Turkish minority in Germany. Policy and program implications from research of Mutual Intercultural Relations in Plural Societies.

Prof. John Berry
How Shall We all Live Together?

Prof. Haci-Halil Uslucan
The perception and acculturation of muslims in Germany

Prof. Triin Vihalemm
What factors divide and consolidate Russian population in Estonia?

Follow-up discussion:
Culture, religion, history, language – what determines whether these factors divide or enrich societies?

Panel 3: What are the benefits and challenges of diversity and inclusion in the labor market?

The role of diversity and inclusion in the workplace is changing. This is primarily due to rapid technological advancements, globalization, immigration, increased demand for skills and education, and in part because of the worldwide effects of an ageing workforce. Globalization also seems to bring common phenomena with it—one of which is migrants being segmented to the darkest sides of the labor market. What are the main drivers of ethnic segregation in the labor market, what are the effective means and best practices of overcoming them? What are the roles and benefits for various stakeholders?

Prof. Uduak Archibong MBE
Leadership role in promoting diversity and non-discriminating workplaces

Ms. Villiina Kazi
Migrant Integration in Finland: Policies and Practices

Mr. Raivo Vare
Shrinking workforce pool and challenges of development of the Estonian economy

Follow-up discussion:
What are the benefits and challenges of diversity and inclusion in the labor market?

Panel 4: The role of civil society in supporting diversity at grass-root level

What is the role of civil society in supporting integration in the society? When does diversity become a challenge? What part does it play in facilitating cooperation of different stakeholders – the state, local municipalities, private enterprises, individuals – for the benefit of common goal? What are the examples of initiatives efficiently resolving problems and addressing acute needs?

Prof. Mikko Lagerspetz
Civil Society, Diversity and Civility

Ms. Katerina Danilova
Can discussions only actually help us?

Mr. Leif Magnusson
Unesco LUCS – local Unesco center for collaboration

Mr. Mads Nygaard
How did an old storage room and the people in it turn into the fastest growing movement in Denmark completely changing the landscape of integration?

Follow-up discussion:
The role of civil society in supporting diversity at grass-root level

Panel 5: Cultural diversity and cultural learning in education

What impact is increasing cultural diversity having on the education system? What are some of the main challenges when addressing cultural and religious diversity in the education sector? What is the role of the education system in facilitating peaceful and inclusive intercultural relations in society? Studying together or studying apart? Pluses and minuses of Estonian current system of Russian and Estonian-language schools.

Dr. Katarina Norberg
Intercultural Education in Turbulent Times. Challenges and possibilities

Dr. Aune Valk
A dream of multicultural school in Estonia

Mr. Rasmus Rask
Multilingual school in Kalamaja, Tallinn

Follow-up discussion:
Cultural diversity and cultural learning in education

Workshops

Russian minorities and Russian migrants – integration challenges and perspectives in Estonia and Norway

Prof. Raivo Vetik
Comparison of acculturation outcomes among Russian minority and native majority in Estonia and Norway

Prof. David Lackland Sam
Examining the multiculturalism hypothesis in Norway among Russian-speaking immigrants and ethnic Norwegians

Marianna Makarova
Identity and Intergroup Positioning in Relation to the Common Past


Radicalisation – responsibility of immigrants or local community members?

Ms. Mai Beilmann
Attitudes of Estonian Population towards New Migrants

Prof. Ringo Ringvee, Mai Beilmann, Prof. Shamit Saggar, Alo Raun
Discussion


Culture, identity and multiculturalism

Petr Potchinshtshikov
Comparing aspects of multiculturalism and interculturalism as inseparable elements of integration process

David Edwards
Identity, Integration and Estonia

Marianne Leppik
Ways of self-positioning through the reception of news among Estonian Russian-speakers

Petr Potchinshtshikov, David Edwards, Marianne Leppik, Prof. David J Smith
Discussion


Segregation at Estonian labour market – challenges and opportunities

Kristjan Kaldur
Ethnic Divide in the Estonian Labour Market

Kelly Grossthal
Diversity in Estonian Enterprises & Estonian Diversity Charter

Marta Traks
Segregation at Estonian labour market – challenges and opportunities

Kristjan Kaldur, Marta Traks, Kelly Grossthal
Discussion


Prof Uduak Archibong, Prof Nazira Karodia
Inclusive leadership to support diversity in education sector


Aleksei Razin
How to develop intercultural competence through non-formal learning methods?


Timur Guzairov, Merit Rikberg
Memory Conflicts in History Lessons

Russian minorities and Russian migrants – integration challenges and perspectives in Estonia and Norway

This workshop will present the results of research cooperation project between Tallinn University in Estonia and Bergen University in Norway. Results bring out the differences in integration context in the two countries – Estonia and Norway, and the relation with integration and acculturation attitudes of Russian minorities.

Prof. Raivo Vetik, Tallinn University, Estonia
Prof. David Lackland Sam, Bergen University, Norway
Marianna Makarova, Tallinn University / Integration and Migration Foundation Our People, Estonia

Radicalisation – responsibility of immigrants or local community members?

What kind of local communities tend to radicalise more? Is Estonian society open for a new behavioural and belief system, which could prevent radicalisation and various violence occurrences? In this workshop, we take a look at two target groups, local community and immigrants’ attitude, and discuss how on one hand the ability of local population to accept new and sometimes unusual behavioural models, and on the other hand immigrants’ readiness to make changes in their habits to accept Estonians lifestyle, influence the likelihood of radicalisation. The main focus is on preventing radicalisation.

Prof. Ringo Ringvee, Ministry of Interior
Mai Beilmann, Tartu University
Prof. Shamit Saggar, Essex University
Linda Noor, Minotenk
Alo Raun, Eesti Päevaleht, Estonia

Culture, identity and multiculturalism

Presentations of this workshops will explore such questions as culture, multiculturalism and interculturality, local and regional identity, history and their role and importance in the context of integration.

Petr Potchinshtshikov, Art Promotion Center, Finland
David Edwards, Glasgow University, UK
Marianne Leppik, Tartu University, Estonia
Chair: Prof. David J Smith, University of Glasgow

Segregation at Estonian labour market – challenges and opportunities

The discussion in this workshop evolves around the recently conducted meta-analysis of studies on ethnic segregation in Estonian labour market. This analysis has combined results from different research projects conducted in Estonia during the last decades. Experts from various organisations in Estonia will join to discuss the developments and trends in Estonian labour market, with a focus on ethnic segregation.

Kristjan Kaldur, Institute of Baltic Studies, Estonia
Marta Traks, Estonian Unemployment Insurance Fund, Estonia
Kelly Grossthal, Human Rights Centre, Estonia

Memory Conflicts in History Lessons

The aim of this workshop is to analyze the ways of addressing the themes that may evoke strong emotional reactions, or may be strongly intertwined with national identity. We discuss different methods of teaching history in the school, especially in the multi-national class. The workshop is meant to study issues of historical memory and public history, in particular, what role may history lessons play in the conflict resolution in the multicultural societies? How to deal with situations in society where there are different histories? Are history lessons meant to educate patriots or citizens?

Timur Guzairov, University of Tartu, Estonia
Merit Rikberg, University of Tartu, Estonia

How to develop intercultural competence through non-formal learning methods?

Practical examples of games and non-formal learning methods aimed at language learning for children and adults.
Group size limit: 30 people.

Aleksei Razin, GameClub, Estonia

Inclusive leadership to support diversity in education sector

It is increasingly important for all organisations to be diverse and inclusive. But what does this actually mean, and how might organisations becoming more inclusive. One of the great challenges facing an organization is getting all employees to develop the competence and confidence to embrace its diversity. This workshop will provide opportunity for participants to develop understanding of diversity competence and the importance of inclusive leadership by all members of an organisation.

Prof Uduak Archibong, University of Bradford, United Kingdom
Prof Nazira Karodia, University of Wolverhampton, United Kingdom

Vene vähemused ja vene migrantrahvastik – lõimumise väljakutsed ja perspektiivid Eestis ja Norras

Antud töötoas esitletakse Tallinna ülikooli ja Norra Bergeni ülikooli teaduskoostööprojekti tulemusi. Tulemused kajastavad lõimumisega seotud erinevusi kahes riigis – Eestis ja Norras, ja nende seoseid vene vähemuste lõimumise ja kultuurilise kohanemise hoiakute kujunemisega.

Prof. Raivo Vetik, Tallinna Ülikool, Eesti
Prof. David Lackland Sam
, Bergeni Ülikool, Norra
Marianna Makarova, Tallinna Ülikool / Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Eesti

Radikaliseerumine – immigrantide või kohaliku kogukonna liikmete vastutus?

Millised kohalikud kogukonnad kipuvad rohkem radikaliseeruma? Kas Eesti ühiskond on avatud uuele käitumis- ja ususüsteemile, mis võiks ära hoida radikaliseerumist ning vägivallailminguid? Antud töötoas vaatleme kahe sihtrühma, kohaliku kogukonna ja sisserändajate suhtumist. Arutame, kuidas ühest küljest kohaliku elanikkonna võime aktsepteerida uusi ja mõnikord tavatuid käitumismudeleid ning teisest küljest sisserändajate valmisolek muuta oma kombeid, et aktsepteerida eestlaste elustiili, mõjutavad radikaliseerumise tõenäosust. Tähelepanu keskmes on radikaliseerumise ärahoidmine.

Ringo Ringvee, Siseministeerium
Mai Beilmann, Tartu Ülikool
Shamit Saggar, Essex’i Ülikool
Linda Noor, Minotenk
Alo Raun, Eesti Päevaleht, Eesti

Kultuur, identiteet ja mitmekultuurilisus

Antud töötoa esitlustes käsitletakse selliseid teemasid nagu kultuur, mitmekultuurilisus ja kultuuridevahelisus, kohalik ning piirkondlik identiteet, ajalugu ja nende roll ning tähtsus lõimumise kontekstis.

Petr Potchinshtshikov, Art Promotion Center, Soome
David Edwards, Glasgow Ülikool, Suurbritannia
Marianne Leppik, Tartu Ülikool, Eesti
Chair: Prof. David J Smith, Glasgow Ülikool

Eesti tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus – väljakutsed ja võimalused

Antud töötoa arutelus keskendutakse hiljuti tehtud analüüsile, mis keskendus viimastel aastatel avaldatud Eesti tööturu uurimisprojektide kohta. Eesmärk on teha kindlaks peamised suundumused ja arengusuunad seoses rahvusliku jaotumisega Eesti tööturul. Selle analüüsi tulemuste aruteluga ühinevad Eesti erinevate organisatsioonide eksperdid.

Kristjan Kaldur, Balti Uuringute Instituut, Eesti
Marta Traks, Eesti Töötukassa, Eesti
Kelly Grossthal, Inimõiguste Keskus, Eesti

Mälu konfliktid ajalootundides

Antud töötoa eesmärk on analüüsida, kuidas käsitletakse teemasid, mis võivad tekitada väga tugevat emotsionaalset reaktsiooni või olla rahvusliku identiteediga tihedalt põimunud. Arutleme ajaloo õpetamise eri meetodeid koolis, eriti eri rahvusest õpilastega klassis. Eesmärk on uurida ajaloolise mälu ja rahva ajaloo küsimusi ning eelkõige seda, kuidas saab ajalootundide abil lahendada konflikte mitmekultuurilises ühiskonnas. Kuidas toimida eri olukordades ühiskonnas, kus on erinevad ajalood? Kas ajalootundides tuleks kasvatada patrioote või kodanikke?

Timur Guzairov, Tartu Ülikool, Eesti
Merit Rikberg, Tartu Ülikool, Eesti

Kuidas arendada mitmekultuurilist kompetentsi mitteformaalse õppe meetodite abil?

Interaktiivne töötuba pakub praktilisi näiteid laste ja täiskasvanute keeleõppeks kasutatavate mängude ja mitteformaalsete õppemeetodite kohta.

Aleksei Razin, GameClub, Eesti

Kaasav juhtimine toetamas mitmekesisust haridussektoris

Aina tähtsam on muutumas organisatsioonide võimekus olla mitmekesised ja kaasavad. Aga mida see tegelikult tähendab ja kuidas saavad organisatsioonid muutuda kaasavamaks? Üks peamisi katsumusi, mis organisatsiooni ees seisab, on arendada kõikide töötajate pädevust ja suurendada kindlustunnet, et võtta omaks organisatsiooni mitmekesisus. See töötuba pakub osalejatele võimalust arendada arusaamist mitmekesisusega seotud pädevusest ja sellest, kui tähtis on kõikide organisatsiooni liikmete kaasav juhtimine.

Prof. Uduak Archibong, Bradfordi Ülikool, Suurbritannia
Prof. Nazira Karodia, Wolverhamptoni Ülikool, Suurbritannia